COBIT® 5 Foundation

COBIT® 5 Foundation

COBIT5-logo.jpg

Deze cursus zet de elementen en het ondersteunende materiaal van het COBIT®-kader uiteen, met een logische benadering op basis van voorbeelden voor iedereen die basiskennis wil verwerven over COBIT®.

De deelnemers krijgen informatie over de behoefte aan een IT-managementkader en hoe COBIT® daarin kan voorzien door de meest recente inzichten aan te leveren aangaande een IT-beheer door de hele onderneming heen.

2 dagen (14 uur)


Inclusief examen voucher


Klaslokaal


Lunch- en koffiepauzes


Taal: Engels


Meerdere locaties

Cursusomschrijving

Deze opleiding biedt de deelnemers basiskennis over de COBIT5®-standaard en bereidt hen voor op het COBIT® 5 Foundation-examen van APMG.

COBIT® 5 biedt u de volgende generatie ISACA-richtlijnen wat betreft bedrijfs- en IT-beheer. Het bouwt voort op meer dan 15 jaar praktische toepassing van COBIT® in tal van bedrijven en door gebruikers uit de bedrijfswereld, in de IT, het risicobeheer, de veiligheid en de beveiliging. Informatie en technologie moeten vandaag meer dan ooit holistisch worden benaderd, met één procesmodel voor een volledige invulling van alle vereiste rollen, verantwoordelijkheden en praktijken.

COBIT® 5 biedt u een allesomvattend kader om uw onderneming te ondersteunen bij het behalen van zijn doelstellingen wat betreft IT-beheer en -management. Het helpt uw bedrijf het maximum uit zijn activiteiten te halen en zorgt voor een evenwicht tussen behaalde voordelen en het optimaliseren van risico’s en hulpmiddelengebruik. COBIT® 5 maakt IT holistisch beheersbaar voor heel de onderneming en betrekt daarbij alle bedrijfsactiviteiten en de functionele IT-verantwoordelijkheden (end-to-end). Daarbij wordt aandacht besteed aan alle interne en externe IT-belangen. COBIT® 5 is generisch van aard en is dus handig voor ondernemingen van iedere omvang; commerciële bedrijven, non-profit organisaties en publieke ondernemingen.

Voordelen:

Tijdens deze cursus leert u:
 • phoe u zich voorbereidt op het COBIT®-examen en hoe u als professional een COBIT®-certificering kunt verwerven
 • hoe u de basis van COBIT® 5 onder de knie krijgt
 • hoe u in deze intensieve leergroepoefening interageert met en leert van vakgenoten
 • hoe u COBIT® toepast in uw dagelijkse praktijk
 • hoe u uw IT-beheer uitwerkt in uw onderneming
 • hoe u uw IT-doelen linkt aan uw bedrijfsdoelen

Leerdoelen:

Na afronding van de opleiding zult u vaardigheden hebben opgedaan wat betreft:
 • de belangrijkste IT-uitdagingen
 • IT-beheerconcepten en -voordelen
 • het COBIT® 5-kader, de principes en de instaatstellers
 • de relatie tussen de behoeften van belanghebbenden en het beheer
 • het benaderen van de implementering bij het gebruik van COBIT® 5
 • de structuur van het COBIT® 5-proces referentiemodel
 • de gebieden beheer en management
 • de onderdelen van COBIT® 5-processen
 • de behoefte aan capaciteitsbeoordelingen
 • de COBIT® 5 ISO/IEC 15504 benadering
 • de toepassing van het COBIT® 4-maturiteitsmodelmodel met COBIT® 5
 • andere instaatstellers van COBIT® 5 wat betreft IT-beheer en management

De kostprijs van de cursus omvat:

 • Een tweedaagse cursus COBIT® 5 Foundation, gegeven door een erkende en ervaren instructeur
 • Examen voucher voor „COBIT® 5 Foundation”
 • Een volledig uitgerust klaslokaal
 • Snacks en een werklunch tijdens de opleiding
 • ISACA official COBIT® 5 cursus (in het Engels, paperback)
 • Cursusmateriaal: erkende handouts, een werkboek en een voorbeeldexamen van COBIT® 5, een pen, een map voor het cursumateriaal en een papieren notepad
 • Getuigschrift

Methodes:

Multimedia presentaties, oefeningen in groep, praktische workshops, case study, groepsdiscussie en individuele tests.

Vergunningen en accreditering:

De opleiding COBIT® 5 Foundation wordt u aangeboden door ITpreneurs Nederland B.V. en is geaccrediteerd door APMG.

Case Study:

Leren op basis van concrete scenario’s is al lang één van de succesformules van COBIT® Foundation. Het geeft u de juiste instelling om de principes van COBIT® toe te passen in het echte leven. De nieuwe case study houdt daarmee rekening en bouwt erop voort door:

 • meer bedrijfsgeoriënteerde uitdagingen aan te bieden via situaties en bijzondere gevallen
 • een connectie uit de echte wereld voor te stellen met situaties die zich echt kunnen voordoen
 • de toepassing van COBIT® te bespreken met anderen

Vereisten:

Er zijn geen formele vereisten. Ervaring met IT-beheer is echter wel aangewezen.

Opleidingsmateriaal:

U ontvangt een exemplaar van de presentatie en het werkboek met referentiemateriaal.

Doelgroep:

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die bereid is om basiskennis op te doen over COBIT® 5:

 • IT-auditeurs
 • IT-managers
 • Bedrijfsmanagers
 • IT-kwaliteitsprofessionals
 • IT-leiders
 • IT-ontwikkelaars
 • Procesverantwoordelijken
 • Managers in IT-diensten voor bedrijven
 • IT-management consultants
 • IT-beheerprofessionals

Overzicht:

 1. Inleiding
 2. Waarom COBIT®? – IT-beheer en management
 3. COBIT® 5: Kader en principes
 4. COBIT® 5: Voldoen aan de behoeften van belanghebbenden
 5. Opdracht 1: De doelstellingenwaterval (Goals Cascade)
 6. COBIT® 5: Instaatstellers (Enablers)
 7. COBIT® 5: Inleiding tot COBIT® 5 – Instaatstellende processen
 8. Opdracht 2: Bezorgdheden van belanghebbenden en IT-beheerprincipes
 9. COBIT® 5: De COBIT® 5-processen
 10. Opdracht 3: Identificeren van IT-processen, -praktijken en -doelstellingen
 11. COBIT® 5: Beoordelen van de procescapaciteit
 12. COBIT® 5: Toepassen van de COBIT® 4 CMM-benadering met COBIT® 5
 13. Samenvatting

Dag 2 Examen:

 1. Voorbereidende richtlijnen
 2. Terugblik – De belangrijkste feiten aangaande COBIT® 5 voor het examen
 3. Praktijkexamen
 4. Examen

Locatie:

Deze opleiding wordt aangeboden op de volgende locaties:

 • Amsterdam
 • Berlijn
 • Bombay
 • Brussel
 • Delhi
 • Dubai
 • Dublin
 • Frankfurt
 • Helsinki
 • Houston
 • Istanbul
 • Johannesburg
 • Kopenhagen
 • Londen
 • Los Angeles
 • Luxemburg
 • Lyon
 • Madrid
 • Melbourne
 • Moskou
 • München
 • New York
 • Oslo
 • Parijs
 • Praag
 • Rome
 • Singapore
 • Stockholm
 • Sydney
 • Toronto
 • Warschau
 • Washington D.C.
 • Wenen
 • Wroclaw
 • Zürich

Beschikbare data:

Voor alle beschikbare data - zie de desbetreffende opleidingskalender.

Netto prijs per persoon:

990 EUR - basisprijs excl. examenvoucher
150 EUR - COBIT® 5 Foundation – examenvoucher kostprijs

Aanvullende informatie:

Alle bovenvermelde prijzen zijn exclusief BTW.
U bent verplicht om het cursusmateriaal aan te kopen, met inbegrip van de voucher voor het certificeringsexamen.

Certificeringsexamen

Nadat zij deze opleiding hebben afgerond kunnen de deelnemers deelnemen aan het COBIT® 5 Foundation-examen van APMG en de COBIT® 5 Foundation-certificering verwerven.

Het examen is als volgt opgebouwd:

 • Multiple choice vragen
 • 50 vragen per blad met 1 te behalen punt per vraag
 • 25 punten vereist om te slagen – 50%
 • Duur: 40 minuten
 • Gesloten boek

Voor meer informatie kunt u de examengegevens van APMG raadplegen.

Wij Leiden COBIT-experts op

Waarom kiezen voor Architecture Center Ltd en deelnemen aan een COBIT®-cursus? COBIT® 5 helpt bedrijfsleiders te voldoen aan de behoeften van alle belanghebbenden in de onderneming en zo het maximum te halen uit informatie en technologie.

van alle gebruikers bevelen COBIT® 5 aan
van alle gebruikers vinden COBIT® 5 nuttig
0
verkochte en gedownloade exemplaren van COBIT® 5
0
afgelegde COBIT® 5 Foundation-examens
Bron: ISACA®

Bent u op zoek naar een in-house cursus op uw locatie?

Op verzoek kunnen wij een in-house cursus voor groepen of individuele deelnemers organiseren.


Wij besteden veel aandacht aan het uitbouwen van een positieve leeromgeving


Details zijn echt van groot belang voor ons. Positieve en doeltreffende leeromgevingen zijn cruciaal voor het succes van de deelnemer tijdens zijn voorbereiding op het COBIT-examen. Wij proberen comfortabele omstandigheden te creëren waarin de deelnemer beter nieuwe kennis kan verwerken:

 • Een veilig klimaat en open, authentieke gesprekken
 • Een volledig uitgerust klaslokaal met airco en zonlicht
 • Een erkende en ervaren instructeursteam
 • Goed gestructureerde en boeiende schema’s voor hoge examenscores
 • Snacks en een werklunchlunch tijdens de opleiding
 • Cursusmateriaal: erkende handouts, een werkboek en een voorbeeldexamen, een pen, een map voor het cursumateriaal en een papieren notepad

COBIT® en COBIT® 5 zijn geregisteerde handelsmerken van Information Systems Audit and Control Association® (ISACA®). Dit product omvat COBIT® 5 en wordt gebruikt met een goedkeuring van ISACA®. 2012 © ISACA®. Alle rechten voorbehouden.

Architecture Center

Architecture Center biedt consultancy en opleidingsdiensten aan betreffende enterprise-architectuur, bedrijfsprocesbeheer en IT-systeemintegratie.

Architecture Center is een merk van Advised Skills Ltd.

© 2021 Advised Skills Ltd. Alle rechten voorbehouden. Architecture Center is een merk van Advised Skills Ltd.

Search