Privacy Beleid

Privacy Beleid

Gegevensbescherming

Architecture Center Ltd respecteert alle geldende privacyregels en garandeert iedereen die inlogt en zich registreert op zijn website dat zijn/haar persoonsgegevens correct zullen worden behandeld, d.w.z. in overeenstemming met de Britse wetgeving dienaangaande. Alle bezoekers van de website www.architecture-center.com blijven anoniem en alleen de gebruiker zelf beslist wanneer hij/zij zich aanmeldt of inlogt op de website.

Gegevensuitwisseling

Architecture Center Ltd verzamelt de gegevens uit de systeemlogs (dit zijn de gegevens die door de computer van de gebruiker wordt doorgespeeld aan de server telkenmale hij/zij inlogt – dit kan allerlei informatie zijn, zoals het IP-adres dat het verbindingstraject aangeeft). Deze gegevens worden door Architecture Center Ltd gebruikt voor technische doeleinden die verband houden met het beheer van zijn servers. IP-adressen worden gebruikt om algemene en demografische statistische gegevens te verzamelen (bijv. over de plaats waar de verbinding wordt gemaakt). Deze gegevens worden doorgespeeld aan de belanghebbenden maar bevatten geen informatie op basis waarvan de gebruiker zou kunnen worden geïdentificeerd.

Registratie van gebruikers

Het registratieformulier is opgesteld om gegevens te verzamelen die ons in staat stellen om onze diensten aan te bieden op een wijze die tegemoet komen aan de verwachtingen van de gebruiker. Informatie over gebruikers wordt tevens gebruikt om promotieacties uit te werken en om wedstrijden te organiseren voor de gebruikers van Architecture Center Ltd. Door het formulier in te vullen en door te sturen gaat de gebruiker ermee akkoord dat zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt conform de geldende privacywetgeving. Architecture Center Ltd geeft de gegevens uit het formulier niet door aan derden.

Cookies

Architecture Center Ltd maakt gebruik van cookies om de goede werking van het systeem te kunnen garanderen. De cookies worden alleen opgeslagen wanneer de browser actief is. Cookies bevatten informatie die door de server op de computer wordt achtergelaten in een cookie.txt bestand. Dit bestand kan door de server worden gelezen wanneer de gebruiker wederom inlogt vanaf dezelfde computer.

Aanpassing van gegevens

Iedere gebruiker heeft het recht om zijn gegevens aan te passen. Volgens de geldende privacywetgeving hebben alle gebruikers die zich hebben aangemeld of hebben ingelogd op www.architecture-center.com het recht om hun persoonsgegeven te verwijderen of aan te passen. Zowel de registratie als het verwijderen van persoonsgegevens op www.architecture-center.com is vrijwillig en is mogelijk via het volgende e-mailadres: office@architecture-center.com.

Wijziging van het privacy beleid

Architecture Center Ltd houdt de gebruiker op de hoogte van alle wijzigingen van zijn privacy beleid ten gevolge van aanpassingen van het Britse recht dienaangaande, ontwikkelingen van de gebruikte internettechnologie of wanneer Architecture Center Ltd nieuwe producten en diensten ontwikkeld en ter beschikking stelt.

Architecture Center

Architecture Center biedt consultancy en opleidingsdiensten aan betreffende enterprise-architectuur, bedrijfsprocesbeheer en IT-systeemintegratie.

Architecture Center is een merk van Advised Skills Ltd.

© 2021 Advised Skills Ltd. Alle rechten voorbehouden. Architecture Center is een merk van Advised Skills Ltd.

Search