Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Ochrona informacji

Architecture Center Ltd przestrzega prawa do ochrony prywatności i gwarantuje wszystkim osobom logującym się i rejestrującym się w serwisie, że dane będą właściwie chronione zgodnie z przepisami brytyjskiego prawa. Wszyscy użytkownicy serwisu www.architecture-center.com pozostają anonimowi i tylko od decyzji użytkownika będzie zależało kiedy dokona on rejestracji lub logowania się w serwisie.

Udostępnianie informacji

Architecture Center Ltd zbiera dane zawarte w logach systemowych (jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu może zawierać różne dane, np. adres IP, z którego można m.in. ustalić skąd nastąpiło połączenie). Informacje te są wykorzystywane przez Architecture Center Ltd w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o miejscu, z którego następuje połączenie). Dane te są udostępniane zainteresowanym podmiotom, ale nie zawierają one cech pozwalających na identyfikacje użytkownika.

Rejestracja użytkowników

Formularz rejestracyjny został stworzony w celu gromadzenia danych, które pozwolą na rozwijanie serwisu tak, aby spełniał on oczekiwania użytkowników, informacje o użytkownikach będą również wykorzystywane do tworzenia promocji i konkursów dla użytkowników Architecture Center Ltd. Wypełnienie i wysłanie formularza oznacza zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Architecture Center Ltd nie udostępnia danych pochodzących z formularza osobom trzecim.

Cookies

Architecture Center Ltd stosuje "cookies" w celu zapewnienia poprawnego działania systemu. "Cookies" jest zapisywany tylko na czas działania przeglądarki. "Cookies" jest informacją zapisywaną przez serwer na komputerze użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.

Zmiana danych

Każdy z użytkowników ma prawo do modyfikacji swoich danych. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych wszyscy użytkownicy, którzy dokonali rejestracji lub logowania się w serwisie architecture-center.com mogą usuwać lub modyfikować swoje dane osobowe. Zarówno rejestracja, jak i usunięcie swoich danych osobowych z serwisu architecture-center.com jest dobrowolne i odbywa się poprzez wysłanie e-maila: office@architecture-center.com

Zmiany w polityce ochrony prywatności

Architecture Center Ltd będzie informowała o wszelkich zmianach w polityce ochrony prywatności, które mogą wynikać ze zmian w brytyjskim prawie, rozwoju technologii internetowych lub rozwoju i powstania nowych produktów i usług Architecture Center Ltd.

Architecture Center

Architecture Center Ltd świadczy usługi w zakresie doradztwa i szkoleń w następujących obszarach: architektura korporacyjna, zarządzanie procesami biznesowymi oraz integracja systemów IT.

© 2021 Architecture Center Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search

Wyszukiwarka