ArchiMate® 3.0 Course - Foundation and Practitioner (Level 1 and Level 2)

ArchiMate® 3.1 Course - Foundation and Practitioner (Level 1 and Level 2)

Utbildningen i ArchiMate® 3.0 är ackrediterad av The Open Group®.

Kursen syftar till att ge deltagarna högkvalitativt lärande som baseras på tillämpningen av ArchiMate® begrepp inom modellering i Enterprise Architecture.

ArchiMate® utbildning engagerar deltagarna i praktiska inlärningsaktiviteter så att de kan förvärva kunskaper och färdigheter på det mest effektiva sättet.

Utbildningen i ArchiMate® 3 är ackrediterad av The Open Group®.

2 dagar (14 timmar)


Testvoucher inkl.


Klassrum


Lunch & kaffepauser


Språk: engelska


Flera platser

Kursbeskrivning

ArchiMate® är en internationell standard fastställd av The Open Group®. Standarden beskriver det grafiska språket för Enterprise Architecture-modellering.

Kursen syftar till att ge deltagarna möjlighet att utveckla de kunskaper och färdigheter som krävs för att effektivt modellera i företagsarkitektur med hjälp av språket ArchiMate® 3.1 från The Open Group®.

Under kursen lär sig deltagarna om språkets struktur, liksom om språkliga begrepp, principer och antaganden. Utbildningen fokuserar till stor del på praktiska övningar som består i att analysera och skapa modeller som är kompatibla med standarden ArchiMate® 3.1.

Efter avslutad kurs och framgångsrikt passerat certifieringstest på Pearson VUE Testcenter får deltagarna certifieringsintyg ArchiMate® 3 Practitioner.

Fördelar:

Under kursen får du lära dig hur du ska:
 • förbereda dig inför ArchiMate® provet och få din ArchiMate® 3 Practitioner
 • använda modelleringsnotation utformad speciellt för att utveckla Enterprise Architectures
 • anta den metod som kommer att påskynda din praktik inom arkitektur

Kurspriset inkluderar:

 • Tillhandahållande av två dagars ArchiMate® 3 utbildning genomförd av en godkänd och erfaren tränare
 • Testvouchers för “ArchiMate® 3 Part 1 Exam” och “ArchiMate® 3 Part 2 Exam”
 • Fullt utrustat utbildningsrum
 • Förfriskningar och arbetslunch under utbildningen
 • The Open Groups officiella kursbok ArchiMate® 3.1 Specification (version på engelska, PDF)
 • Utbildningsmaterial: ArchiMate® 3.1 godkända utbildningskompendier, arbetsbok och provtest, en penna, en pärm för utbildningsmaterial och ett anteckningsblock
 • Intyg efter slutförd utbildning

Arbetsmetoder:

Multimediapresentationer, gruppövningar, praktiska workshops, case study, gruppdiskussion och individuella tester.

Tillstånd och ackreditering:

ArchiMate® 3 utbildning som tillhandahålls av Architecture Center Ltd är godkänd av The Open Group® och uppfyller godkännandekraven för The Open Groups program ArchiMate Certification for People.

Architecture Center Ltd är medlem i konsortiet The Open Group®, The Open Group Architecture Forum, The Open Group ArchiMate® Forum och The Open Group IT4IT™ Forum.

Målgrupp:

Kursen riktar sig till den som vill få kunskap om språket ArchiMate®:

 • Företagsarkitekter
 • Affärsarkitekter
 • IT-arkitekter
 • Applikationsarkitekter
 • Data-arkitekter
 • Mjukvaruarkitekter
 • Systemarkitekter
 • Lösningsarkitekter
 • Infrastrukturarkitekter
 • Processarkitekter
 • Produktledare
 • Verksamhetsledare
 • Ledande befattningshavare

Utbildningsöversikt:

 1. Introduktion till ArchiMate® 3.1
 2. Grundläggande begrepp och definitioner i språket ArchiMate®
 3. Språkstruktur i ArchiMate®
 4. Metamodell av språket ArchiMate®
 5. Modellering av relationer
 6. Modellering av motivation
 7. Modellering av strategier
 8. Affärsskikt
 9. Applikationsskikt
 10. Teknologiskt skikt
 11. Modellering av fysiska element
 12. Beroenden mellan olika skikten
 13. Tillägg om implementering och migration
 14. Synpunkter och vyer i ArchiMate®
 15. Språkanpassningsmekanismer
 16. ArchiMate examinationsprogram
 17. Sammanfattning av kursen

Utbildningsmaterial baseras på ArchiMate® 3 Courseware och har godkänts av The Open Group®.

Utbildningsplats:

Kursen erbjuds på följande platser:

 • Amsterdam
 • Berlin
 • Bombay
 • Bryssel
 • Delhi
 • Dubai
 • Dublin
 • Frankfurt
 • Helsingfors
 • Houston
 • Istanbul
 • Johannesburg
 • Köpenhamn
 • London
 • Los Angeles
 • Luxemburg
 • Lyon
 • Madrid
 • Melbourne
 • Moskva
 • München
 • New York
 • Oslo
 • Paris
 • Prag
 • Rom
 • Singapore
 • Stockholm
 • Sydney
 • Toronto
 • Warszawa
 • Washington D.C.
 • Wien
 • Wroclaw
 • Zürich

Tillgängliga tider:

Se kurskalender för alla kommande utbildningar.

Nettopris per person:

I pris (netto) för utbildning per person ingår testvoucher. Pris anges i utbildningskalendern och beror på var utbildningen sker.

Kontrollera pris för utbildningen i utbildningskalendern.

För att få certifiering i ArchiMate® 3 Practitioner måste du klara båda proven: „ArchiMate® 3 Part 1 Exam” och „ArchiMate® 3 Part 2 Exam”.

Mer detaljerad information om certifieringsprov för ArchiMate® finns på The Open Group webbplats.

Ytterligare information:

Alla priser som anges ovan är utan moms.
Det är obligatoriskt att köpa utbildning inklusive voucher för certifieringsprovet.

Certifieringsprov

Certifieringsprov för ArchiMate® hålls på Pearson VUE Testcenter, ett internationellt testnätverk som är placerat i större städer över hela världen. Testvoucher gäller för 1 år efter inköpsdagen.

Kandidaterna fastställer provdatum individuellt tillsammans med Pearson VUE. Listan över lokaliseringar av Pearson VUE Testcenter finns på www.pearsonvue.com.

Mer detaljerad information om ArchiMate® prövning hittar du på The Open Group webbplats.

Vi utvecklar ArchiMate Experter

Varför välja Architecture Center Ltd och delta i en ArchiMate-kurs? ArchiMate tillhandahåller instrument som ger företagsarkitekter möjlighet att beskriva, analysera och visualisera relationerna mellan affärsdomäner på ett entydigt sätt.

av företagen på Global Forbes 50 använder TOGAF
av företagen på Fortune 500 använder TOGAF
0
TOGAF böcker sålda
0
personer certifierade i ArchiMate
Källa: The Open Group

Letar du efter företagsanpassad utbildning där du befinner dig?

Vi är redo att genomföra företagsanpassad utbildning för en grupp eller enskilt på begäran.

Vi ägnar stor uppmärksamhet åt att skapa en positiv inlärningsmiljö för dig


Vi bryr oss verkligen om detaljerna. Positiva och effektiva inlärningsmiljöer är nyckeln till framgång för våra deltagare i förberedelser inför ArchiMate provet. Vi strävar efter att skapa bekväma förutsättningar för lärande som optimerar inlärningsförmågan hos deltagarna:

 • En säker miljö och öppen autentisk konversation
 • Fullt utrustade och luftkonditionerade klassrum med tillgång till dagsljus
 • Ett godkänt och erfaret instruktörsteam
 • Välstrukturerade och lockande scheman som medger höga testpoäng
 • Förfriskningar och arbetslunch under utbildningen
 • Utbildningsmaterial: godkända utbildningskompendier, en penna, en pärm för utbildningsmaterial och ett anteckningsblock

The Open Group®, TOGAF®, ArchiMate® och IT4IT™ är registrerade varumärken som tillhör The Open Group®.

Architecture Center

Architecture Center tillhandahåller konsult- och utbildningstjänster inom följande områden: företagsarkitektur, affärsprocessledning och integration av IT-system.

Architecture Center är ett varumärke av Advised Skils Ltd.

© 2021 Advised Skills Ltd. Alla rättigheter reserverade. Architecture Center är ett varumärke av Advised Skils Ltd.

Search