COBIT® 5 Foundation

COBIT® 5 Foundation

COBIT5-logo.jpg

Denna kurs förklarar de komponenter och stödmaterial som ingår i ramverket COBIT® med hjälp av en logisk och exempeldriven metod för alla som är intresserade av att få kunskaper på COBIT® grundnivå.

Deltagarna lär sig om behovet av ett IT-styrningsramverk och hur COBIT® löser detta behov genom att tillhandahålla de senaste insikterna i företagsomfattande IT-styrning.

2 dagar (14 timmar)


Testvoucher inkl.


Klassrum


Lunch & kaffepauser


Språk: engelska


Flera platser

Kursbeskrivning

Kursen ger grundläggande kunskap om COBIT5®-standarden och förbereder deltagarna inför COBIT® 5 Foundation-test som tillhandahålls av APMG.

COBIT® 5 är nästa generation av vägledning från ISACA till företagets IT styrning och ledning. Den bygger på mer än 15 års praktisk tillämpning av COBIT® av många företag och användare från affärs-, IT-, risk-, säkerhets- och försäkringsgrupper. Idag är det viktigare än någonsin att information och relaterade tekniker styrs, förvaltas och drivs på ett holistiskt sätt med en enda, integrerad processmodell som ger end-to-end-täckning av roller, ansvar och nödvändiga praxis.

COBIT® 5 är ett heltäckande ramverk som hjälper företagen att uppnå sina mål för styrning och ledning av företagets IT. Det hjälper företagen att skapa optimalt värde av IT genom att upprätthålla balansen mellan att inse fördelarna, optimera risknivåerna och resursanvändningen. COBIT® 5 gör det möjligt att styra och förvalta IT på ett holistiskt sätt för hela företaget, både för end-to-end-företag och IT funktionella ansvarsområden, med de interna och externa aktörernas IT intresse i beaktande. COBIT® 5 är generisk och användbar för företag av alla storlekar; vare sig kommersiella, icke-vinstdrivande eller inom den offentliga sektorn.

Fördelar:

Under kursen får du lära dig hur du ska:
 • förbereda dig inför COBIT® provet och bli en COBIT® certifierad yrkesman
 • behärska COBIT® 5 på grundnivå
 • interagera och lära dig av dina kollegor i denna intensiva gruppinlärningsövning
 • tillämpa COBIT® i deras dagliga praktik
 • etablera IT-styrning inom företaget
 • länka IT-mål med affärsmål

Lärandemål:

Efter avslutad kurs kommer du att ha kompetens inom:
 • Viktiga utmaningar med att använda IT
 • Koncept för och fördelar med IT-styrning
 • COBIT® 5 ramverk, principer och möjligheter
 • Förhållandet mellan intressenternas behov och styrning
 • Tillämpningsstrategi för användningen av COBIT® 5
 • Struktur av COBIT® 5 processreferensmodell
 • Styrning och ledningsdomäner
 • Komponenter i COBIT® 5 processer
 • Behov av förmågebedömning
 • COBIT® 5 ISO/IEC 15504 tillvägagångssätt
 • Tillämpning av den strategiska mognadsmodellen COBIT® 4 med COBIT® 5
 • Andra COBIT® 5 möjligheter för IT-styrning och ledning

Kurspriset inkluderar:

 • Tillhandahållande av två dagars COBIT® 5 Foundation utbildning genomförd av en godkänd och erfaren tränare
 • Fullt utrustat utbildningsrum
 • Förfriskningar och arbetslunch under utbildningen
 • Officiell COBIT® 5 kursbok (version på engelska, mjukpärmsbok)
 • Utbildningsmaterial: COBIT® 5 godkända utbildningskompendier, en penna, en pärm för utbildningsmaterial och ett anteckningsblock
 • Intyg efter slutförd utbildning

Arbetsmetoder:

Multimediapresentationer, gruppövningar, praktiska workshops, case study, gruppdiskussion och individuella tester.

Tillstånd och ackreditering:

COBIT® 5 Foundation Course tillhandahålls av ITpreneurs Nederland B.V. och är ackrediterad av APMG.

Fallstudie:

Scenariodrivet lärande har alltid varit en av de viktigaste framgångsfaktorerna för kursen COBIT® Foundation, eftersom det sätter dig i rätt tankesätt att tillämpa COBIT® principer i det verkliga livet. Den nya fallstudien tar hänsyn till detta och bygger på den genom att:

 • Ge fler affärsfokuserade utmaningar med hjälp av situationer och fall
 • Presentera en koppling till den verkliga världen med hjälp av situationer som kan uppstå i det dagliga livet
 • Diskutera tillämpningen av COBIT® med andra

Förkunskaper:

Det krävs inga formella förkunskaper. Det är dock rekommenderat att du har erfarenhet inom IT-styrningsområdet.

Kursmaterial:

Du ska få en kopia av presentationsmaterial som kommer att visas i klassrummet och en Studenthandbok som innehåller referensmaterial.

Målgrupp:

Denna kurs riktar sig till alla som vill behärska kunskap om COBIT® 5 på grundnivå:

 • IT-revisorer
 • IT-chefer
 • Företagschefer
 • Kvalitetsansvariga inom IT
 • IT-ledare
 • IT-utvecklare
 • Processansvariga
 • Chefer på företag som tillhandahåller IT-tjänster
 • IT-ledningskonsulter
 • Yrkesverksamma inom IT-styrning

Utbildningsöversikt:

 1. Inledning
 2. Varför COBIT®? – IT-styrning och ledning
 3. COBIT® 5: Ramverk och principer
 4. COBIT® 5: Möta intressenternas behov
 5. Uppgift 1: Målkaskad
 6. COBIT® 5: Förutsättningar
 7. COBIT® 5: Inledning till COBIT® 5 – Möjliggörande processer
 8. Uppgift 2: Intressenternas oro & IT-styrningsprinciper
 9. COBIT® 5: COBIT® 5 processer
 10. Uppgift 3: Identifiering av IT-processer, metoder och mål
 11. COBIT® 5: Bedömning av processdugligheten
 12. COBIT® 5: Tillämpning av COBIT® 4 CMM tillvägagångssätt genom att använda COBIT® 5
 13. Sammanfattning

Dag 2 Testning:

 1. Handledning inför test
 2. Revisionssammanfattning – COBIT® 5 nyckelfakta inför test
 3. Praktiskt test
 4. Test

Utbildningsplats:

Kursen erbjuds på följande platser:

 • Amsterdam
 • Berlin
 • Bombay
 • Bryssel
 • Delhi
 • Dubai
 • Dublin
 • Frankfurt
 • Helsingfors
 • Houston
 • Istanbul
 • Johannesburg
 • Köpenhamn
 • London
 • Los Angeles
 • Luxemburg
 • Lyon
 • Madrid
 • Melbourne
 • Moskva
 • München
 • New York
 • Oslo
 • Paris
 • Prag
 • Rom
 • Singapore
 • Stockholm
 • Sydney
 • Toronto
 • Warszawa
 • Washington D.C.
 • Wien
 • Wroclaw
 • Zürich

Tillgängliga tider:

Se kurskalender för alla kommande utbildningar.

Net price per person:

9450 SEK - ordinarie pris för utbildning utan testvoucher
1450 SEK - pris på voucher för prov COBIT® 5 Foundation

Ytterligare information:

Alla priser som anges ovan är utan moms.
Det är obligatoriskt att köpa utbildning inklusive voucher för certifieringsprovet.

Certifieringsprov

Efter denna kurs kan deltagarna delta i COBIT® 5 Foundation test som tillhandahålls av APMG och få certifieringsintyget COBIT® 5 Foundation Certificate.

Testformatet är följande:

 • Flera val
 • 50 frågor per papper med 1 markering möjlig per fråga
 • 25 markeringar krävs för att passera – 50%
 • 40 minuters varaktighet
 • Bok är inte tillåten vid provtillfället

För ytterligare information, vänligen se Testinformation från APMG.

Vi utvecklar COBIT Experter

Varför välja Architecture Center Ltd och delta i en COBIT®-kurs? COBIT® 5 hjälper företagsledare tillgodose behoven hos alla berörda parter i hela företaget och i slutändan maximera värdet av information och teknik.

Användare skulle rekommendera COBIT® 5
Användare anser att COBIT® 5 är användbar
0
Har köpt eller hämtat COBIT® 5
0
Har tagit COBIT® 5 Foundation test
Källa: ISACA®

Letar du efter företagsanpassad utbildning där du befinner dig?

Vi är redo att genomföra företagsanpassad utbildning för en grupp eller enskilt på begäran.


Vi ägnar stor uppmärksamhet åt att skapa en positiv inlärningsmiljö för dig


Vi bryr oss verkligen om detaljerna. Positiva och effektiva inlärningsmiljöer är nyckeln till framgång för våra deltagare i förberedelser inför COBIT® provet. Vi strävar efter att skapa bekväma förutsättningar för lärande som optimerar inlärningsförmågan hos deltagarna:

 • En säker miljö och öppen autentisk konversation
 • Fullt utrustade och luftkonditionerade klassrum med tillgång till dagsljus
 • Ett godkänt och erfaret instruktörsteam
 • Välstrukturerade och lockande scheman som medger höga testpoäng
 • Förfriskningar och arbetslunch under utbildningen
 • Utbildningsmaterial: godkända utbildningskompendier, en penna, en pärm för utbildningsmaterial och ett anteckningsblock

COBIT® och COBIT® 5 är registrerade varumärken som tillhör Systems Audit and Control Association® (ISACA®). Denna produkt inkluderar COBIT® 5 som används med tillstånd av ISACA®. 2012 © ISACA®. Alla rättigheter förbehålles.

Architecture Center

Architecture Center tillhandahåller konsult- och utbildningstjänster inom följande områden: företagsarkitektur, affärsprocessledning och integration av IT-system.

Architecture Center är ett varumärke av Advised Skils Ltd.

© 2021 Advised Skills Ltd. Alla rättigheter reserverade. Architecture Center är ett varumärke av Advised Skils Ltd.

Search