Integritetspolicy

Integritetspolicy

Dataskydd

Architecture Center Ltd respekterar lagen om integritetsskydd och garanterar alla som loggar in och registrerar sig på webbplatsen att deras uppgifter är skyddade på lämpligt sätt enligt engelsk rätt. Alla användare av webbplatsen architecture-center.com förblir anonyma och det är bara användaren som avgör när han eller hon loggar in eller registrerar sig.

Datadelning

Architecture Center Ltd samlar in data från systemloggar (den information som användarens dator delar med servern vid varje anslutningstillfälle inklusive olika typer av data, t.ex. IP-adress som visar bl.a. förbindelsevägen). Denna information används av Architecture Center Ltd för tekniska ändamål som har samband med serveradministration. IP-adresser används för att samla allmän statistisk demografisk information (t.ex. om anslutningskällan). Dessa uppgifter görs tillgängliga för alla berörda parter förutom all information som tillåter identifiering av användaren.

Användarregistrering

Registreringsformuläret har skapats för att samla in uppgifter som vi behöver för att kunna utveckla tjänsten så att den uppfyller användarnas förväntningar. Uppgifter om användarna kommer också att användas för att skapa kampanjer och tävlingar för Architecture Center Ltds användare. Genom att fylla i och skicka formuläret godkänner användaren att hans/hennes personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen. Architecture Center Ltd delar inga uppgifter som lämnats i formuläret med tredje part.

Cookies

Architecture Center Ltd använder "cookies" för att säkerställa ett väl fungerande system. "Cookies" lagras bara under den tid webbläsaren kör. "Cookies" innehåller information som lagras av servern på användarens dator i filen cookie.txt, som servern kan läsa vid återanslutning från denna dator.

Ändring av uppgifter

Varje användare har rätt att ändra sina uppgifter. Enligt personuppgiftslagen kan alla användare som har registrerat sig eller loggat in på webbplatsen architecture-center.com ta bort eller ändra sina personuppgifter. Både registrering och borttagning av personuppgifter från architecture-center.com är frivillig och görs genom att skicka ett e-postmeddelande: office@architecture-center.com.

Ändringar i integritetspolicyn

Architecture Center Ltd kommer att informera om eventuella ändringar i integritetspolicyn som kan följa av ändringar i brittisk rätt, utveckling av internetteknik eller utveckling och införande av Architecture Center Ltds nya produkter och tjänster.

Architecture Center

Architecture Center tillhandahåller konsult- och utbildningstjänster inom följande områden: företagsarkitektur, affärsprocessledning och integration av IT-system.

Architecture Center är ett varumärke av Advised Skils Ltd.

© 2021 Advised Skills Ltd. Alla rättigheter reserverade. Architecture Center är ett varumärke av Advised Skils Ltd.

Search