IT4IT™ Foundation (Level 1)

IT4IT™ Foundation (Level 1)

IT4IT™ Foundation (Level 1) training course is accredited by The Open Group®.

Kursen syftar till att förbereda deltagarna för IT4IT certifiering av konsortiet The Open Group. Under två dagars kurs får deltagarna grundläggande kunskaper om den nya branschstandarden inklusive centrala begrepp, IT-värdekedja och IT4IT™ referensarkitektur.

Utbildningen i IT4IT™ Foundation (Level 1) är ackrediterad av The Open Group®.

2 dagar (14 timmar)


Testvoucher inkl.


Klassrum


Lunch & kaffepauser


Språk: engelska


Flera platser

Kursbeskrivning

Utbildningen är avsedd för den som arbetar med förvaltning och utveckling av IT-strukturer i företaget.

IT4IT™ Reference Architecture, version 2.1, är en standard från The Open Group som beskriver en referensarkitektur och en operationsmodell baserad på värdekedjan för att hantera IT-verksamheten. IT4IT™ använder strategin för värdekedjan för att skapa en funktionsmodell som genomförs av IT. Detta ramverk identifierar de viktigaste aktiviteter som IT måste utföra för att bidra till ökad konkurrenskraft hos företaget.

W IT4IT™ Reference Architecture, version 2.1, IT-specialister hittar värdekedjans ramverk och referensarkitektur som definierar ett integrerat ramverk för hantering fokuserad på tjänsternas livscykel.

I slutet av en två-dagars kurs kommer deltagarna att förvärva relevanta kunskaper för att få IT4IT™ Foundation (Level 1) certifiering.

Fördelar:

Under kursen får du lära dig hur du ska:
 • förbereda dig inför provet i IT4IT™ och bli en IT4IT™ certifierad yrkesman
 • få stöd på C-nivå vid genomförandet av EA i din organisation
 • anta och genomföra verktyg och praktiska exempel på Enterprise Architecture
 • uppnå smidighet och effektivitet i IT
 • förvandla din IT till service broker-modell

Kurspriset inkluderar:

 • Tillhandahållande av två dagars IT4IT™ Foundation (Nivå 1) utbildning genomförd av en godkänd och erfaren tränare
 • Testvoucher för “IT4IT™ Part 1 Exam”
 • Fullt utrustat utbildningsrum
 • Förfriskningar och arbetslunch under utbildningen
 • Officiella kursbok „The Open Group IT4IT™ Reference Architecture, Version 2.1” (version på engelska, PDF)
 • Utbildningsmaterial: IT4IT™ godkända utbildningskompendier, arbetsbok och provtest, en penna, en pärm för utbildningsmaterial och ett anteckningsblock
 • Intyg efter slutförd utbildning

Arbetsmetoder:

Multimediapresentationer, gruppövningar, praktiska workshops, case study, gruppdiskussion och individuella tester.

Tillstånd och ackreditering:

IT4IT™ Foundation (Nivå 1) utbildning som tillhandahålls av Architecture Center Ltd är godkänd av The Open Group® och uppfyller godkännandekraven för The Open Groups program IT4IT™ Certification for People.

Architecture Center Ltd är medlem i konsortiet The Open Group®, The Open Group Architecture Forum, The Open Group ArchiMate® Forum och The Open Group IT4IT™ Forum.

Målgrupp:

Kursen riktar sig till den som vill få kunskap om IT4IT™:

 • Produktledare
 • Verksamhetsledare
 • Ledande befattningshavare
 • IT-chefer
 • Servicechefer
 • IT-projektledare
 • Företagsarkitekter
 • Affärsarkitekter
 • IT-arkitekter
 • Applikationsarkitekter
 • Data-arkitekter
 • Mjukvaruarkitekter
 • Systemarkitekter
 • Lösningsarkitekter
 • Infrastrukturarkitekter
 • Processarkitekter
 • Processledare
 • Ändringsledare
 • Problemhanterare
 • Incidenthanterare

Utbildningsöversikt:

 1. Kursintroduktion
 2. Standardöversikt inom IT4IT™
 3. Terminologi
 4. Grundläggande begrepp
 5. Centrala begrepp inom Reference Architecture IT4IT™
 6. Strategi för portfölj av värdeströmmen
 7. Krav på distribuering av värdeströmmen
 8. Begäran om att uppfylla värdeströmmen
 9. Detektering av korrekt värdeström
 10. IT4IT™ certifieringsprogram
 11. Sammanfattning av kursen

Utbildningsmaterial baseras på IT4IT™ krav på överensstämmelse och har ackrediterats av The Open Group®.

Utbildningsplats:

Kursen erbjuds på följande platser:

 • Amsterdam
 • Berlin
 • Bombay
 • Bryssel
 • Delhi
 • Dubai
 • Dublin
 • Frankfurt
 • Helsingfors
 • Houston
 • Istanbul
 • Johannesburg
 • Köpenhamn
 • London
 • Los Angeles
 • Luxemburg
 • Lyon
 • Madrid
 • Melbourne
 • Moskva
 • München
 • New York
 • Oslo
 • Paris
 • Prag
 • Rom
 • Singapore
 • Stockholm
 • Sydney
 • Toronto
 • Warszawa
 • Washington D.C.
 • Wien
 • Wroclaw
 • Zürich

Tillgängliga tider:

Se kurskalender för alla kommande utbildningar.

Nettopris per person:

I pris (netto) för utbildning per person ingår testvoucher. Pris anges i utbildningskalendern och beror på var utbildningen sker.

Kontrollera pris för utbildningen i utbildningskalendern.

För att få certifieringsintyg IT4IT™ Foundation måste du klara provet „IT4IT™ Part 1 Exam”.

Mer detaljerad information om certifieringsprov för IT4IT™ finns på The Open Group webbplats.

Ytterligare information:

Alla priser som anges ovan är utan moms.
Det är obligatoriskt att köpa utbildning inklusive voucher för certifieringsprovet.

Certifieringsprov

Certifieringsprov för IT4IT™ hålls på Pearson VUE Testcenter, ett internationellt testnätverk som är placerat i större städer över hela världen. Testvoucher gäller för 1 år efter inköpsdagen.

Kandidaterna fastställer provdatum individuellt tillsammans med Pearson VUE. Listan över lokaliseringar av Pearson VUE Testcenter finns på www.pearsonvue.com.

Mer detaljerad information om IT4IT™ prövning hittar du på The Open Group webbplats.

Vi utvecklar IT4IT Experter

Varför välja Architecture Center Ltd och delta i en IT4IT-kurs? The Open Groups standard IT4IT Reference Architecture omfattar en referensarkitektur och en verksamhetsmodell baserad på värdekedjan för att hantera IT-verksamheten.

av företagen på Global Forbes 50 använder TOGAF
av företagen på Fortune 500 använder TOGAF
0
IT4IT böcker sålda
0
personer certifierade i TOGAF
Källa: The Open Group

Letar du efter företagsanpassad utbildning där du befinner dig?

Vi är redo att genomföra företagsanpassad utbildning för en grupp eller enskilt på begäran.

Vi ägnar stor uppmärksamhet åt att skapa en positiv inlärningsmiljö för dig


Vi bryr oss verkligen om detaljerna. Positiva och effektiva inlärningsmiljöer är nyckeln till framgång för våra deltagare i förberedelser inför IT4IT provet. Vi strävar efter att skapa bekväma förutsättningar för lärande som optimerar inlärningsförmågan hos deltagarna:

 • En säker miljö och öppen autentisk konversation
 • Fullt utrustade och luftkonditionerade klassrum med tillgång till dagsljus
 • Ett godkänt och erfaret instruktörsteam
 • Välstrukturerade och lockande scheman som medger höga testpoäng
 • Förfriskningar och arbetslunch under utbildningen
 • Utbildningsmaterial: godkända utbildningskompendier, en penna, en pärm för utbildningsmaterial och ett anteckningsblock

The Open Group®, TOGAF®, ArchiMate® och IT4IT™ är registrerade varumärken som tillhör The Open Group®.

Architecture Center

Architecture Center tillhandahåller konsult- och utbildningstjänster inom följande områden: företagsarkitektur, affärsprocessledning och integration av IT-system.

Architecture Center är ett varumärke av Advised Skils Ltd.

© 2021 Advised Skills Ltd. Alla rättigheter reserverade. Architecture Center är ett varumärke av Advised Skils Ltd.

Search