Konsulttjänster

Konsulttjänster inom Enterprise Architecture

Vi erbjuder konsulttjänster inom följande områden: företagsarkitektur, affärsprocessledning och systemintegration. Våra tjänster baseras på globala erkända standarder och våra konsulters erfarenhet.

Vi fokuserar på våra kunders krav och strävar efter att maximera affärsnyttan för våra kunder.

Företagsarkitektur

Vi tillhandahåller arkitektoniska lösningar som sträcker sig från fastställande av praktik inom företagsarkitektur, genom arkitekturutformning i affärs-, data-, applikations- och teknikdomäner till arkitektonisk styrning och stöd vid genomförandet av lösningen.

Vi har specialiserat oss på:

 • bedömning av EA-mognad
 • design av affärsarkitektur
 • design av applikationsarkitektur
 • design av dataarkitektur
 • design av teknikarkitektur
 • arkitektonisk styrning (Architecture Governance)
 • TOGAF®
 • ArchiMate®
 • IT4IT™ Referensarkitektur
 • COBIT®

Affärsprocessledning

Vi stödjer också företagsomvandling genom design, optimering och ledning av affärsprocesser på ett omfattande sätt.

Vi tillhandahåller stöd inom:

 • modellering av affärsprocesser
 • optimering av affärsprocesser
 • affärsprocessledning

Systemintegration

Vi utformar och genomför moderna systemintegrationslösningar. Vi tillhandahåller konsulttjänster inom följande områden:

 • rådgivning vid val av integrationsplattform
 • genomförande av integrationsplattformar
 • skapande av integrationsappar (EAI)

Architecture Center

Architecture Center tillhandahåller konsult- och utbildningstjänster inom följande områden: företagsarkitektur, affärsprocessledning och integration av IT-system.

Architecture Center är ett varumärke av Advised Skils Ltd.

© 2021 Advised Skills Ltd. Alla rättigheter reserverade. Architecture Center är ett varumärke av Advised Skils Ltd.

Search