Om oss

Om Architecture Center

Architecture Center tillhandahåller konsult- och utbildningstjänster inom följande områden: företagsarkitektur, affärsprocessledning och integration av IT-system.

Genom att genomföra beprövade internationella standarder och metodik hjälper vi våra kunder att nå sina affärsmål.

Vårt team består av mycket erfarna konsulter och utbildare.

Architecture Center är ett varumärke av Advised Skills Ltd.

Advised Skills Ltd är medlem i The Open Group®. Vi erbjuder ackrediterade TOGAF® 9.2, ArchiMate® 3.0, COBIT® 5 Foundation och IT4IT™ utbildningar.

0
Arbetstimmar
0
Platser
0
Nöjda kunder
0
Utbildade professionella

Vi bygger vår Enterprise Architecture portfölj för att företräda våra värderingar

Vi tillhandahåller arkitektoniska lösningar som sträcker sig från fastställande av praktik inom företagsarkitektur, genom arkitekturutformning i affärs-, data-, applikations- och teknikdomäner till arkitektonisk styrning och stöd vid genomförandet av lösningen. Vi har specialiserat oss på:

  • bedömning av mognadsgraden hos enterprise architecture
  • bedömning av beredskapen till affärstransformation
  • design av företagsverksamhet, applikationer, data och teknisk arkitektur
  • arkitektonisk styrning
  • TOGAF®
  • ArchiMate®
  • IT4IT™ Referensarkitektur
  • COBIT®

Ta reda på mer

Konsulttjänster inom Enterprise Architecture

Architecture Center tillhandahåller konsulttjänster inom följande områden: företagsarkitektur, affärsprocessledning och systemintegration. Våra tjänster baseras på globala erkända standarder och våra konsulters erfarenhet.

Enterprise Architecture Capability
Enterprise Architecture Capability

Att skapa och förbättra förmågor hos Enterprise Architecture är avgörande för alla transformationsprogram som baseras på enterprise architecture.
IT-arkitektur
IT-arkitektur

De flesta av IT-miljöer består av många samverkande system. Det finns många applikationer, data, gränssnitt, tekniker och lösningar som alla företag måste ta itu med.
Arkitekturstyrning och IT-styrning
Arkitekturstyrning och IT-styrning

Styrningen definierar kärnstrukturer, ansvar och processer för att säkerställa att Enterprise Architecture och IT-funktioner genomförs på rätt sätt.
Arkitektur för applikationsintegration/SOA
Arkitektur för applikationsintegration/SOA

Oavsett om din organisation står inför nya IT-implementeringar, behöver utökad informationsdelning eller utbyte av gammal teknik, blir integration en allt större utmaning.
Affärsarkitektur
Affärsarkitektur

Varje organisation behöver skapa affärsmöjligheter för att fungera, genomföra strategin och uppnå sina affärsmål.
IT Service Management
IT Service Management

Den största utmaningen för IT-funktionen är kontinuerlig leverans av värde till verksamheten. Detta kräver att stora ansträngningar ägnas åt att planera, leverera, underhålla och förbättra en stor portfölj av tjänster.

Nöjda kunder

Jag deltog i TOGAF 9.1-utbildning anordnad av Architecture Center. Inom 4 dagar presenterade tränaren en hel del information (inte bara formell) på ett mycket tydligt sätt gnom att lägga till individuella och viktiga kommentarer. Han berättade också för oss om många värdefulla tips och tricks på hur man ska gå tillväga under TOGAF certifieringsprov som jag har klarat.
Jag har klarat certifieringsprov (del 1 och 2) och jag tror att detta är den bästa bedömningen av utbildningens kvalitet. När det gäller ett sådant complex ämne som Enterprise Architecture, så är det inte lätt att förbereda fyra dagars utbildning som täcker av ett större innehåll. Mitt bekymmer var att kursen var full av teori vilket kunde göra den mycket tråkig. Faktum är att jag njöt av utbildningen som var en kombination av olika typer av aktiviteter med focus på certifieringsprovet.
När jag hade beslutat att delta i TOGAF-kursen stötte jag på Architecture Center som var ett mer konkurrenskraftigt akternativ jämfört med andra leverantörer och inkluderade samma material om inte mer. Jag var nöjd att leverantören var angelägen om att svara på alla mina frågor och göra en god erfarenhet av kursen. Tack vare allt detta kunde jag klara av 90%!

Architecture Center

Architecture Center tillhandahåller konsult- och utbildningstjänster inom följande områden: företagsarkitektur, affärsprocessledning och integration av IT-system.

Architecture Center är ett varumärke av Advised Skils Ltd.

© 2021 Advised Skills Ltd. Alla rättigheter reserverade. Architecture Center är ett varumärke av Advised Skils Ltd.

Search