TOGAF® 9.2 Certified (Level 2)

TOGAF® 9.2 Course - Certified (Level 2)

togaf9-accr-atc.svg

Denna kurs syftar till att ge kandidaterna möjlighet att utöka sina kunskaper och färdigheter i TOGAF® 9.2 från grundläggande till certifierad nivå.

Kursen ger kursdeltagarna de kunskaper de behöver för att klara certifieringsprov på nivå 2 (TOGAF® 9 Certified).

Utbildningen i TOGAF® 9.2 Certified (Level 2) är ackrediterad av The Open Group®.

2 dagar (14 timmar)


Testvoucher inkl.


Klassrum


Lunch & kaffepauser


Språk: engelska


Flera platser

Kursbeskrivning

The Open Group Architecture Framework (TOGAF) är ett ramverk för Enterprise Architecture (företagsarkitektur) som ger en övergripande strategi för att utforma, planera, genomföra och styra ett företags informationsarkitektur.

Efter avslutad kurs och avlagt certifieringsprov på Pearson VUE testcenter får deltagarna certifieringsintyget TOGAF® 9 Certified.

Fördelar:

Under kursen får du lära dig hur du ska:
 • förbereda dig inför TOGAF provet och få din TOGAF certifiering
 • få stöd på C-nivå vid genomförandet av EA i din organisation
 • anta och genomföra verktyg och praktiska exempel på Enterprise Architecture

Kurspriset inkluderar:

 • Tillhandahållande av två dagars TOGAF 9.2 Certified (Nivå 2) utbildning genomförd av en godkänd och erfaren tränare
 • Testvoucher för “TOGAF® 9 Part 2 Exam”
 • Fullt utrustat utbildningsrum
 • Förfriskningar och arbetslunch under utbildningen
 • The Open Groups officiella kursbok TOGAF® Version 9.2 (version på engelska, mjukpärmsbok)
 • Utbildningsmaterial: TOGAF 9.2 godkända utbildningskompendier, arbetsbok och provtest, en penna, en pärm för utbildningsmaterial och ett anteckningsblock
 • Intyg efter slutförd utbildning

Arbetsmetoder:

Multimediapresentationer, gruppövningar, praktiska workshops, case study, gruppdiskussion och individuella tester.

Tillstånd och ackreditering:

TOGAF® 9.2 Certified (Nivå 2) utbildning som tillhandahålls av Architecture Center Ltd är godkänd av The Open Group® och uppfyller godkännandekraven för The Open Groups program TOGAF® Certification for People.

Architecture Center Ltd är medlem i konsortiet The Open Group®, The Open Group Architecture Forum, The Open Group ArchiMate® Forum och The Open Group IT4IT™ Forum.

Målgrupp:

Kursen riktar sig till den som vill utöka sina grundläggande kunskaper i TOGAF® (TOGAF® 9 Foundation) till certifierad nivå (TOGAF® 9 Certified):

 • Företagsarkitekter
 • Affärsarkitekter
 • IT-arkitekter
 • Applikationsarkitekter
 • Data-arkitekter
 • Mjukvaruarkitekter
 • Systemarkitekter
 • Lösningsarkitekter
 • Infrastrukturarkitekter
 • Processarkitekter
 • Produktledare
 • Verksamhetsledare
 • Ledande befattningshavare

Utbildningsöversikt:

 1. Kursintroduktion
 2. Architecture Repository
 3. Architecture Content Framework
 4. Architecture Content Metamodel
 5. Affärsscenarier
 6. Stakeholder Management
 7. Tekniskt stöd för implementering av arkitektur
 8. Architecture Development Method (ADM) - Nivå 2
 9. Architecture Partitioning
 10. Riktlinjer för anpassning av ADM
 11. Architecture Maturity Models
 12. Architecture Skills Framework
 13. Sammanfattning av kursen

Utbildningsmaterial baseras på TOGAF® 9 Courseware och har godkänts av The Open Group®.

Utbildningsplats:

Kursen erbjuds på följande platser:

 • Amsterdam
 • Berlin
 • Bombay
 • Bryssel
 • Delhi
 • Dubai
 • Dublin
 • Frankfurt
 • Helsingfors
 • Houston
 • Istanbul
 • Johannesburg
 • Köpenhamn
 • London
 • Los Angeles
 • Luxemburg
 • Lyon
 • Madrid
 • Melbourne
 • Moskva
 • München
 • New York
 • Oslo
 • Paris
 • Prag
 • Rom
 • Singapore
 • Stockholm
 • Sydney
 • Toronto
 • Warszawa
 • Washington D.C.
 • Wien
 • Wroclaw
 • Zürich

Tillgängliga tider:

Se kurskalender för alla kommande utbildningar.

Nettopris per person:

I pris (netto) för utbildning per person ingår testvoucher. Pris anges i utbildningskalendern och beror på var utbildningen sker.

Kontrollera pris för utbildningen i utbildningskalendern.

För att få certifieringsintyg TOGAF® 9 Certified måste du klara provet „TOGAF® 9 Part 2 Exam” och vara certifierad på „TOGAF 9 Foundation”-nivå.

Mer detaljerad information om certifieringsprov för TOGAF® finns på The Open Group webbplats.

Ytterligare information:

Alla priser som anges ovan är utan moms.
Det är obligatoriskt att köpa utbildning inklusive voucher för certifieringsprovet.

Certifieringsprov

Certifieringsprov för TOGAF® hålls på Pearson VUE Testcenter, ett internationellt testnätverk som är placerat i större städer över hela världen. Testvoucher gäller för 1 år efter inköpsdagen.

Kandidaterna fastställer provdatum individuellt tillsammans med Pearson VUE. Listan över lokaliseringar av Pearson VUE Testcenter finns på www.pearsonvue.com.

Mer detaljerad information om TOGAF® prövning hittar du på The Open Group website.

Vi utvecklar TOGAF Experter

Varför välja Architecture Center Ltd och delta i en TOGAF-kurs? TOGAF-ramverket är den mest framträdande och tillförlitliga Enterprise Architecture i världen.

av företagen på Global Forbes 50 använder TOGAF
av företagen på Fortune 500 använder TOGAF
0
TOGAF böcker sålda
0
personer certifierade i TOGAF
Källa: The Open Group

Letar du efter företagsanpassad utbildning där du befinner dig?

Vi är redo att genomföra företagsanpassad utbildning för en grupp eller enskilt på begäran.

Vi ägnar stor uppmärksamhet åt att skapa en positiv inlärningsmiljö för dig


Vi bryr oss verkligen om detaljerna. Positiva och effektiva inlärningsmiljöer är nyckeln till framgång för våra deltagare i förberedelser inför TOGAF provet. Vi strävar efter att skapa bekväma förutsättningar för lärande som optimerar inlärningsförmågan hos deltagarna:

 • En säker miljö och öppen autentisk konversation
 • Fullt utrustade och luftkonditionerade klassrum med tillgång till dagsljus
 • Ett godkänt och erfaret instruktörsteam
 • Välstrukturerade och lockande scheman som medger höga testpoäng
 • Förfriskningar och arbetslunch under utbildningen
 • Utbildningsmaterial: godkända utbildningskompendier, en penna, en pärm för utbildningsmaterial och ett anteckningsblock

The Open Group®, TOGAF®, ArchiMate® och IT4IT™ är registrerade varumärken som tillhör The Open Group®.

Architecture Center

Architecture Center Ltd tillhandahåller konsult- och utbildningstjänster inom följande områden: företagsarkitektur, affärsprocessledning och integration av IT-system.

© 2021 Architecture Center Ltd. Alla rättigheter reserverade.

Search