TOGAF® 9.2 Foundation and Certified (Level 1 and 2)

TOGAF® 9.2 Course - Foundation and Certified (Level 1 and 2)

The Open Group Architecture Framework - TOGAF® Version 9.1

Kursen syftar till att ge kandidaterna möjlighet att utveckla kunskapen om terminologi och grundläggande begrepp i TOGAF® 9.2 samt principer inom Enterprise Architecture. Kandidaterna kommer också att kunna analysera och tillämpa sin kunskap om TOGAF® 9.2.

Utbildningen i TOGAF® 9.2 Foundation och Certified (Nivå 1 och 2) är ackrediterad av The Open Group®.

4 dagar (28 timmar)


Testvoucher inkl.


Klassrum


Lunch & kaffepauser


Språk: engelska


Flera platser

Kursbeskrivning

The Open Group Architecture Framework (TOGAF) är ett ramverk för Enterprise Architecture (företagsarkitektur) som ger en övergripande strategi för att utforma, planera, genomföra och styra ett företags informationsarkitektur.

Kursen ger kursdeltagarna de kunskaper de behöver för att klara certifieringsprov för TOGAF® 9 på nivå 1 (TOGAF® 9 Foundation) och på nivå 2 (TOGAF® 9 Certified).

Fördelar:

Under kursen får du lära dig hur du ska:
 • förbereda dig inför TOGAF provet och få din TOGAF certifiering
 • få stöd på C-nivå vid genomförandet av EA i din organisation
 • anta och genomföra verktyg och praktiska exempel på Enterprise Architecture

Kurspriset inkluderar:

 • Tillhandahållande av fyra dagars TOGAF 9.2 Foundation and Certified (Nivå 1 och 2) utbildning genomförd av en godkänd och erfaren tränare
 • Testvoucher för “TOGAF® 9 Combined Part 1 and Part 2 Exam”
 • Fullt utrustat utbildningsrum
 • Förfriskningar och arbetslunch under utbildningen
 • The Open Groups officiella kursbok TOGAF® Version 9.2 (version på engelska, mjukpärmsbok)
 • Utbildningsmaterial: TOGAF 9.2 godkända utbildningskompendier, arbetsbok och provtest, en penna, en pärm för utbildningsmaterial och ett anteckningsblock
 • Intyg efter slutförd utbildning

Arbetsmetoder:

Multimediapresentationer, gruppövningar, praktiska workshops, case study, gruppdiskussion och individuella tester.

Tillstånd och ackreditering:

TOGAF® 9.2 Foundation and Certified (Nivå 1 och 2) utbildning som tillhandahålls av Architecture Center Ltd är godkänd av The Open Group® och uppfyller godkännandekraven för The Open Groups program TOGAF® Certification for People.

Architecture Center Ltd är medlem i konsortiet The Open Group®, The Open Group Architecture Forum, The Open Group ArchiMate® Forum och The Open Group IT4IT™ Forum.

Målgrupp:

Kursen riktar sig till den som vill få kunskap om TOGAF® på Certified nivå:

 • Företagsarkitekter
 • Affärsarkitekter
 • IT-arkitekter
 • Applikationsarkitekter
 • Data-arkitekter
 • Mjukvaruarkitekter
 • Systemarkitekter
 • Lösningsarkitekter
 • Infrastrukturarkitekter
 • Processarkitekter
 • Produktledare
 • Verksamhetsledare
 • Ledande befattningshavare

Utbildningsöversikt:

 1. Introduktion
 2. Grundläggande begrepp
 3. Centrala begrepp
 4. Terminologi
 5. Inledning till metoder och arkitekturutveckling (ADM)
 6. Begreppet Enterprise Continuum och verktyg
 7. ADM-faser nivå 1
 8. ADM riktlinjer och tekniker
 9. Arkitektonisk styrning
 10. Arkitektoniska vyer, perspektiv och intressenter
 11. Arkitektoniska byggstenar
 12. ADM leverabler
 13. TOGAF® referensmodeller nivå 1
 14. TOGAF® 9 nivå 2
 15. Riktlinjer för tillämpning av ADM-metoden
 16. Architecture Content Framework
 17. Architecture Capability Framework
 18. Sammanfattning

Utbildningsmaterial baseras på TOGAF® 9 Courseware och har godkänts av The Open Group®.

Utbildningsplats:

Kursen erbjuds på följande platser:

 • Amsterdam
 • Berlin
 • Bombay
 • Bryssel
 • Delhi
 • Dubai
 • Dublin
 • Frankfurt
 • Helsingfors
 • Houston
 • Istanbul
 • Johannesburg
 • Köpenhamn
 • London
 • Los Angeles
 • Luxemburg
 • Lyon
 • Madrid
 • Melbourne
 • Moskva
 • München
 • New York
 • Oslo
 • Paris
 • Prag
 • Rom
 • Singapore
 • Stockholm
 • Sydney
 • Toronto
 • Warszawa
 • Washington D.C.
 • Wien
 • Wroclaw
 • Zürich

Tillgängliga tider:

Se kurskalender för alla kommande utbildningar.

Nettopris per person:

I pris (netto) för utbildning per person ingår testvoucher. Pris anges i utbildningskalendern och beror på var utbildningen sker.

Kontrollera pris för utbildningen i utbildningskalendern.

För att få certifiering i TOGAF® 9 Certified måste du klara båda proven: „TOGAF® 9 Part 1 Exam” och „TOGAF® 9 Part 2 Exam” eller det kombinerade provet „TOGAF® 9 Combined Part 1 and Part 2 Exam”.

Mer detaljerad information om certifieringsprov för TOGAF® finns på The Open Group webbplats.

Ytterligare information:

Alla priser som anges ovan är utan moms.
Det är obligatoriskt att köpa utbildning inklusive voucher för certifieringsprovet.

Certifieringsprov

Certifieringsprov för TOGAF® hålls på Pearson VUE Testcenter, ett internationellt testnätverk som är placerat i större städer över hela världen. Testvoucher gäller för 1 år efter inköpsdagen.

Kandidaterna fastställer provdatum individuellt tillsammans med Pearson VUE. Listan över lokaliseringar av Pearson VUE Testcenter finns på www.pearsonvue.com.

Mer detaljerad information om TOGAF® prövning hittar du på The Open Group website.

Vi utvecklar TOGAF Experter

Varför välja Architecture Center Ltd och delta i en TOGAF-kurs? TOGAF-ramverket är den mest framträdande och tillförlitliga Enterprise Architecture i världen.

av företagen på Global Forbes 50 använder TOGAF
av företagen på Fortune 500 använder TOGAF
0
TOGAF böcker sålda
0
personer certifierade i TOGAF
Källa: The Open Group

Letar du efter företagsanpassad utbildning där du befinner dig?

Vi är redo att genomföra företagsanpassad utbildning för en grupp eller enskilt på begäran.

Vi ägnar stor uppmärksamhet åt att skapa en positiv inlärningsmiljö för dig


Vi bryr oss verkligen om detaljerna. Positiva och effektiva inlärningsmiljöer är nyckeln till framgång för våra deltagare i förberedelser inför TOGAF provet. Vi strävar efter att skapa bekväma förutsättningar för lärande som optimerar inlärningsförmågan hos deltagarna:

 • En säker miljö och öppen autentisk konversation
 • Fullt utrustade och luftkonditionerade klassrum med tillgång till dagsljus
 • Ett godkänt och erfaret instruktörsteam
 • Välstrukturerade och lockande scheman som medger höga testpoäng
 • Förfriskningar och arbetslunch under utbildningen
 • Utbildningsmaterial: godkända utbildningskompendier, en penna, en pärm för utbildningsmaterial och ett anteckningsblock

The Open Group®, TOGAF®, ArchiMate® och IT4IT™ är registrerade varumärken som tillhör The Open Group®.

Architecture Center

Architecture Center tillhandahåller konsult- och utbildningstjänster inom följande områden: företagsarkitektur, affärsprocessledning och integration av IT-system.

Architecture Center är ett varumärke av Advised Skils Ltd.

© 2021 Advised Skills Ltd. Alla rättigheter reserverade. Architecture Center är ett varumärke av Advised Skils Ltd.

Search